Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
захист прав споживачів фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 

Кредитна спілка  «Кредитсталь»  заснована згідно рішення установчих зборів (Протокол № б/н  від „23" грудня 1998 року) і діє на підставі Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про кредитні спілки", „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Код території за КОАТУУ: 1412336900
Код ЄДРПОУ    30506477  
Адреса 87505 м.Маріуполь, вул.Лепорського, 13
Телефон: 0629 40 17 45   
 e-mail:   kskreditstal@gmail.com

Голова правління КС «Кредитсталь»  Бородіна Юлія Юріївна      
Головний бухгалтер КС «Кредитсталь»  Павлова Ліна Анатоліївна
Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів  кредитної спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі.

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі.

— у разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні,пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється  Національною  комісією, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам.

— надає кредити іншим кредитним спілкам;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.
Ліцензія «Діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки»    
АВ № 614996    21.03.2013р - 21.03.2018р
  
11.02.2016р.  розпорядженням № 354 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ліцензія за № АВ 614996 переоформлена на безстрокову. 
 
26.01.2017р.   розпорядженням   № 162      Національної   комісії,     що    здійснює    державне регулювання   у   сфері   ринків   фінансових   послуг   ліцензія  «Діяльність кредитної спілки по залученню   внесків (вкладів)   членів   кредитної спілки на депозитні рахунки»   переоформлена на  ліцензію   « Діяльність кредитної   спілки по залученню фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення».

 Статус ліцензії: чинна

28.03.2017р.   розпорядженням   № 734      Національної   комісії,     що    здійснює    державне регулювання   у   сфері   ринків   фінансових   послуг  видана  безстрокова ліцензія  на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
Статус ліцензії: чинна

 

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)                                       відсутні
Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані ознакою членства в кредитній спілці - члени первинних профспілкових організацій профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України, що мешкають у м. Маріуполь та прилеглих до нього населенних пунктів, які підконтрольні Україні, мають повну цивільну дієздатність. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.


Внутрішні правила надання фінансових послуг кредитної спілки «Кредитсталь»          http://kreditstal.naksu.org/index.php?id=30

     Примірні  договори про надання споживчого кредиту кредитної спілки «Кредитсталь»          http://kreditstal.naksu.org/index.php?id=30

  Офіційне Інтернет-представництво Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ: https://kis.bank.gov.ua/ 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України